Företagshistoria!
 

Svets & Form AB är ett mindre verkstadsföretag som startades 1964 av Sture Andersson tillsammans med två kompanjoner.

Från början var verksamheten inriktad på tillverkning och service av däck- och slangformar till gummiindustrin, industriservice samt legotillverkning.

Från mitten av 1970- talet när sönerna Jan-Olof och Hans inträdde i företaget har verksamhetens inriktning fokuserats mer mot legotillverkning av svetsade och maskinbearbetade konstruktioner både i svartstål och rostfria material, kortserier och enstyckstillverkning.

Efter att Jan-Olof och Hans förvärvat företaget 1994, flyttades verksamheten till egna nybyggda lokaler i Navestads industriområde vid E22:s södra infart, där vi nu förfogar över ca 2000m² verkstadsyta.

Även på maskinsidan har omfattande investeringar gjorts under senare tid.